Správa nemovitostí

  • Zajistíme maximální obsazenost Vaší nemovitosti nájemníky.
  • V pravidelných intervalech kontrolujeme stav Vaší nemovitosti a následně ho reportujeme.
  • Provádíme servisní činnost související s nemovitostí (seženeme opraváře, osobně dohlédneme na opravu apod.).
  • Zajistíme  pravidelný úklid společných prostor, je-li vyžadován.
  • Po vzájemném odsouhlasení vybavíme nemovitost zařizovacími předměty, bude-li třeba jejich výměna.