Právní servis

 • Zdarma zajistíme veškerý právní servis, který se týká prodeje Vaší nemovitosti.
 • Ve spolupráci s JUDr. Michalem Janovcem (evidenční číslo advokáta 14285).
  Zajišťujeme mimo jiné:
  • Tvorby znění smluv (Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, Smlouvy kupní, Smlouvy o úschově finančních prostředků, Smlouvy o výmazech či zřízení věcných břemen, Smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu apod.).
  • Ověřování podpisů.
  • Úschovy finančních prostředků.
  • Podání na vklad do katastru nemovitostí.
  • Kopie katastrálních map.
 • Na Vaše vyžádání jsme schopni poskytnout právní servis i při nákupu nemovitosti ve spolupráci s jinou RK.